Kancelaria Adwokacka Myśliwiec

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria posiada wyodrębniony zespół specjalistów zajmujących się prawem karnym gospodarczym. Pracami zespołu kieruje adwokat Karol Myśliwiec posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego oraz ekspercką wiedzę na temat obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Posiadane doświadczenie oraz wiedza adwokatów Kancelarii umożliwiają pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą oraz zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej za określone działania osób fizycznych lub spółek prawa handlowego związanych z udziałem w obrocie gospodarczym.

Działania Kancelarii koncentrują się na reprezentacji Klientów na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego we wszystkich instancjach. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych Kancelaria współpracuje również z biegłymi z zakresu rachunkowości, podatków oraz biegłych z poszczególnych działów gospodarki.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach między innymi z zakesu: