Kancelaria Adwokacka Myśliwiec

Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Dzięki eksperciej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu uzyskanemu w skomplikowanych sprawach karnych adwokaci Kancelarii minimalizują negatywne skutki związane z udziałem naszych Klientów we wszystkich postępowaniach karnych.

Służymy Państwu pomocą na etapie postępowania przygotowawczego przed policją i prokuraturą oraz w postępowaniach przed Sądem we wszystkich instancjach. Naszym celem jest eliminacja negatywnych skutków jakie mogą wiązać się z udziałem Klientów w procesie karnym po stronie oskarżonego oraz pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem.

Działamy w charakterze obrońcy jeśli postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym.

Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów jeśli ich interesy zostały zgrożone lub naruszone przestępstwem albo wykroczeniem popełnionym przez inną osobę.

 

Służymy pomocą w sprawach:

 

Kancelaria sporządza wszelkie pisma procesowe: zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia, wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o przerwę w odbywaniu kary, wnioski o ułaskawienie oraz wnioski o wydanie wyroku łącznego.