Kancelaria Adwokacka Myśliwiec

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu Prawa cywilnego.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, sądami polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Każda sprawa z zakresu Prawa cywilnego przygotowywana oraz prowadzona jest bardzo starannie. Wspólnie z Klientem ustalana jest strategia procesowa, która pozwala na osiągnięcie możliwie najlepszego rezultatu oraz skrócenie czasu trwania procesu do niezbędnego minimum. Przed wszczęciem postępowania Klienci informowani są o szanasach pozytywnego zakończenia sprawy oraz o wszelkich ryzykach związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.  Ponadto Klienci szczegółowo informowani są o każdej czynności podejmowanej w ich sprawie.

We wszystkich sprawach, w których Klienci tego oczekują oraz pozwalają na to okoliczności sprawy, staramy się w sposób ugodowy kończyć spory naszych Klientów osiągając najkorzystniejszy możliwy rezultat. Klientom pozwala to na osiągnięcie zamierzonego celu, obniżenie kosztów pomocy prawnej oraz skrócenie okresu trwania sporu do niezbędnego minimum. W celu zapewnienia najwyższych standardów świadczonych usług prawnicy Kancelarii stale uczestniczą w szkoleniach z zakresu polubownego rozstrzygania sporów oraz negocjacji.

Doświadczeni adwokaci reprezentujący Klientów zapewniają skuteczną realizację stawianych nam zadań w zakresie: