Kancelaria Adwokacka Myśliwiec

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wszelkich szkód na osobie i w mieniu.

Rozumiemy, że doznanie każdej szkody jest niezwykle stresujące dla naszych Klientów oraz członków ich rodzin.

Prawnicy Kancelarii zawsze starają się zmniejszać negatywny wpływ szkód na życie naszych Klientów oraz ich rodzin, szczegółowo informując Klientów o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach kompensacji doznanych szkód. Dokonując oceny możliwości udzielenia pomocy Klientowi zawsze korzystamy z pomocy biegłych lekarzy oraz rzeczoznawców. W celu możliwie najszybszej kompensacji szkody staramy się uzyskać odszkodowanie w krótkim okresie czasu od zdarzenia, które spowodowało szkodę.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Prawnicy Kancelarii posadają długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej kluczowych polskich firm ubezpieczeniowych. System wynagradzania dostosowany do możliwości Klienta powoduje, że każdy Klient może zwrócić się do nas o pomoc.

Naszym Klientom udzielamy pomocy w sprawach: